Zdrava igra: projekt omejevanja prekomerne udeležbe mladih v igrah na srečo

V zadnjih desetletjih je razvoj iger na srečo doživel neslutene razsežnosti. Slednje je močno povezano z razvojem sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije, predvsem interneta, s čimer je ponudba iger na srečo dostopna domala vsakomur, kadarkoli in kjerkoli na svetu. Področje iger na srečo je eno najhitreje spreminjajočih se okolij, ki se izjemno hitro prilagaja sodobnim tehnološkim, družbenim in gospodarskim spremembam. Projekt, ki traja do leta 2022, ki skozi razvejen, interdisciplinaren, kompleksen ter medsebojno povezan nabor aktivnosti odgovarja na izzive sodobne družbe na področju iger na srečo.

Projekt je sestavljen iz dveh delov.

Prvi del projekta je trajal med leti 2020 in 2022, ter je skozi razvejen, interdisciplinaren, kompleksen ter medsebojno povezan nabor aktivnosti odgovarjal na izzive sodobne družbe na področju iger na srečo, predvsem v povezavi z ovrednotenjem tveganj med dijaki v srednjih šolah in gimnazijah. Ena izmed ključnih ugotovitev je bilo pripoznanje pomanjkanja znanja o tveganjih prekomernega igranja iger na srečo in posledicah, med glavnimi dejavniki, ki povečujejo ranljivost posameznikov na tem področju. Prepoznana je nizka percepcija strokovnih sodelavcev v srednjih šolah glede oblike, obsega in tveganj povezanih z igranjem iger na srečo med mladimi, katerih naloga je med drugim odkrivanje tveganih vedenj mladih ter zagotavljanje preventivnih in zgodnjih intervencij. Hkrati pa strokovni sodelavci niso dovolj kompetentni za zagotavljanje ustreznih posegov na tem področju in niso dovolj seznanjeni s primernimi orodji.

Drugi del projekta, ki traja od leta 2023, temelji na ugotovitvah temeljne raziskave (o razširjenosti, vedenjskih vzorcih in oceni prisotnosti težav z igranjem iger na srečo v Sloveniji), ki je bila s strani izvajalca izvedena v obdobju 2020–2022 med srednješolci, izvedenih predavanjih in delavnicah za mladostnike ter stališčih in odzivih pedagogov in drugih strokovnih delavcev v šolah, v projektu sodelujočih multiplikatorjev ter ugotovitvah raziskav v številnih državah v zvezi spremenjenih vzorcev ravnanj ter novih oblik in obsega tveganj v času omejitev, ki so posledica širjenja virusa SARS-CoV-2 in v obdobju kasneje.

Drugi del projekta se naslanja na izkušnje izvajalcev in mednarodno preizkušene intervencije za zgodnjo prepoznavo in obravnavo ter blaženje razvoja oziroma napredovanja motenj posameznika, povezanih s prekomerno udeležbo v igrah na srečo.

Namen projekta

V zadnjih desetletjih je razvoj iger na srečo doživel neslutene razsežnosti. Slednje je močno povezano z razvojem sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije, predvsem interneta, s čimer je ponudba iger na srečo dostopna domala vsakomur, kadarkoli in kjerkoli na svetu. Igralništvo je tesno povezano s tveganimi vedenji, povezanimi s posameznikovimi zaznavami, prepričanji in stališči ter s škodljivimi posledicami za udeležence v igrah na srečo, družino, širšo skupnostjo in družbo nasploh. Čeprav so številne raziskave na področju uživanja drog in alkohola potrdile, da ima zaznavanje tveganja pomemben vpliv na tvegana ravnanja, je v Sloveniji zaznati nizko raven proučevanja posameznih skupin in njihovega zaznavanja tveganj ter vedenj povezanih z igrami na srečo. Prvi korak k razvoju učinkovitih politik za preprečevanje negativnih posledic povezanih z udeležbo v igrah na srečo je v opredelitvi narave in obsega obravnavane problematike. Namen projekta je izvedba aktivnosti, ki se osredotočajo na razširitev pozornosti izven kroga zgolj problematičnega igranja iger na srečo, kar omogoča vpogled v resničen obseg udeležbe in problematike povezane z igrami na srečo in negativnih učinkov ter posledic gledano skozi gospodarske in družbene stroške. 

Cilji projekta

– analiza nacionalnih in mednarodnih dokumentov, smernic, strategij in dobrih na področju omejevanja prekomerne udeležbe mladih v igrah na srečo;
– analiza ranljivih skupin na področju iger na srečo;
– izvedba raziskave obsega udeležbe mladih v igrah na srečo, s poudarkom na srednješolcih;
– priprava predlogov ukrepov za omejevanje udeležbe mladih v igrah na srečo;
– priprava člankov in drugih gradiv namenjenih pripravljavcem politik in učiteljem.

Izvajalec projekta

Sofinancer projekta

SODELUJOČI V PROJEKTU

Projektne aktivnosti se izvajajo ob sodelovanju številnih deležnikov. K raziskavi vabimo poklicne, strokovne srednje šole in gimnazije ter športne klube in društva oz. dijakinje in dijake.

KAJ PRINAŠA PROJEKT?

PREJEMAJ NOVICE

Če želiš prejemati obvestila s področja odgovornega igralništva, izpolni podatke.