ODLOČIL SEM SE!

Izpolnil sem obrazec za samoprepoved igranja iger na srečo.

SAMOPREPOVED

Samoprepoved je oblika pisne izjave, s katero si lahko vsak posameznik, starejši od 18 let, samoprepove vstop v igralnico, igralni salon, in udeležbo v igrah na srečo, ki jih ponujajo prireditelji klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije in Športna loterija). Samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije, smiselno pa se uporablja tudi za spletne igre na srečo. Samoprepoved ureja 9. člen Zakona o igrah na srečo. Samoprepoved velja od podpisa izjave oziroma od datuma začetka samoprepovedi, ki ga je igralec navedel v pisni izjavi. 

INFORMACIJE O SAMOPREPOVEDI

Zakonodaja

Samoprepoved je določena v 9. členu Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B)

KDAJ

Posameznik lahko samoprepoved vloži oz. izpolni kadarkoli. Priporoča se, da se samoprepoved vloži oz. izpolni še preden se pojavijo težave z igrami na srečo.

KJE IN KAKO

Obrazec za samoprepoved se odda osebno pri koncesionarju v igralnici ali igralnem salonu s pisno izjavo ali pri prireditelju spletnih iger na srečo preko spleta po opravljeni registraciji in varni prijavi v spletni igralni sistem, ki zagotavlja identifikacijo igralca.

VELJAVNOST

Igralec lahko v igralnici ali igralnem salonu oz. spletnem ponudniku, s pisno izjavo zahteva, da mu za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo.

PREKLIC

V obdobju samoprepovedi igralec pisne izjave o samoprepovedi ne more preklicati. Igralec mora biti opozorjen na posledice samoprepovedi.

TUJINA

Samoprepoved urejena v Sloveniji v tujini žal ne velja. Priporoča se, da se samoprepoved uredi tudi v vsaki državi posebej.

1. Kako lahko družinskemu članu uredim prepoved udeležbe pri igrah na srečo (samoprepoved) in kako bi lahko tako samoprepoved uveljavil tudi na območju Evropske Unije (npr. Republike Avstrije)?

Družinskemu članu ne morete urediti prepovedi udeležbe pri igrah na srečo, saj iz določb Zakona o igrah na srečo nedvoumno izhaja, da se mora oseba, ki želi pridobiti institut samoprepovedi, osebno zglasiti v igralnici oziroma igralnem salonu, kjer mora sama izpolniti pisno izjavo, s katero si prepove vstop v igralnico oziroma igralni salon.

Republika Slovenija še ni sklenila nobenega bilateralnega sporazuma na področju ravnanja z institutom samoprepovedi, zato morate, če želite doseči prepoved v igralnice, ki poslujejo izven Republike Slovenije, le-te osebno zaprositi, da upoštevajo vašo voljo. O navedeni problematiki si lahko več preberete na spletnem naslovu http://www.spiele-mitverantwortung.at/en/about-us/the-group/casinos-austria/

2. Kaj moram storiti, da bom lahko predčasno preklical (izbrisal) samoprepoved?

Predčasno ne morete preklicati prepovedi udeležbe pri igrah na srečo. Zakon o igrah na srečo v prvem odstavku 9. člena nedvoumno določa, da v obdobju samoprepovedi igralec pisne izjave o samoprepovedi ne more preklicati.

OBRAZEC ZA SAMOPREPOVED

Igralec lahko od gospodarske družbe, ki je pridobila koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici ali igralnem salonu, s pisno izjavo zahteva, da mu za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo. Igralec mora biti opozorjen na posledice samoprepovedi.

Pooblaščena oseba gospodarske družbe iz prvega odstavka tega člena je ob prevzemu izjave o samoprepovedi dolžna preveriti identiteto igralca in o tem narediti zaznamek na hrbtni strani izjave. O dani izjavi o samoprepovedi je dolžna najpozneje naslednji dan obvestiti nadzorni organ ter mu poslati naslednje podatke o igralcu: osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsto in številko osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja samoprepovedi.

Obrazec SAMOPREPOVED lahko dobite pri koncesionarju oz. ponudniku iger na srečo, na spletni strani Finančne uprave RS ali kliknete na sličico obrazca (desno).

PREJEMAJ NOVICE

Če želiš prejemati obvestila s področja odgovornega igralništva, izpolni podatke.