VLOGA ŠOLE PRI OMEJEVANJU IGER NA SREČO

Adolescenca je razvojno obdobje, v katerem je pri mladostnikih povečano tveganje za različna tvegana vedenja, tudi igre na srečo. V zadnjih letih zelo narašča uporaba sodobnih digitalnih tehnologij med mladostniki. Po podatkih Statističnega urada RS (2019) je v 1. četrtletju leta 2019 kar 99 % starih med 16 in 24 let redno uporabljalo internet, za dostop do interneta jih je velika večina uporabljala pametni telefon.

MLADI IN SODOBNA TEHNOLOGIJA

Rezultati raziskave na Hrvaškem so pokazali, da ima 12,9 % hrvaških srednješolcev (fanti 23,7 %) visoko raven škodljivih psihosocialnih posledic povezanih z igrami na srečo in 17,3 % zmerne posledice. Na Finskem 7,9 % mladih kaže težave povezane z igrami na srečo oz. jih lahko opredelimo kot problematične igralce. Raziskave kažejo, da so odrasle osebe, s težavami povezanimi z igrami na srečo, s temi aktivnostmi pogosto začele že kot otroci. Bodimo pozorni!

INTERNET IN VIDEO IGRE MED MLADIMI V SLOVENIJI

19,1 %

problematičnih uporabnikov interneta med 15-19 letniki v Sloveniji

30,6 %

11, 13, 15 in 17 letnih fantov v Sloveniji igra video igre vsak dan ali skoraj vsak dan

59,2 %

17 letih fantov nameni igranju video iger 2–3 ure ali več svojega časa na dan

MLADI IN IGRE NA SREČO

Posamezniki s težavami povezanimi s prekomerno udeležbo v igrah na srečo se pogosto soočajo s težavami v duševnem zdravju, vključno z depresijo, anksioznostjo in motnjami razpoloženja. Izpostavljeni so povečanemu tveganju za razvoj stresnih bolezni, kot so hipertenzija, motnje spanja, bolezni srca in ožilja ter peptični ulkus. Posledice prekomerne udeležbe v igrah na srečo vključujejo pojav depresije in anksioznih motenj ter posledično uporabe različnih substanc. Zaznani so občutki krivde in sramu, deviantna ravnanja in povečana impulzivnost ter oslabljenost odločanja. Neposredno lahko vplivajo tudi na izgubo delovne uspešnosti in produktivnosti, poslabšanja medosebnih odnosov in znižanje kakovosti življenja nasploh

19,1 %

deklet je poročalo o občutkih žalosti ali obupanosti, ki so bili prisotni vsaj dva tedna v zadnjem letu in so
vplivali na vsakodnevne dejavnosti

52,2 %

15-letnic ima vsaj 2 psihosomatska simptoma več kot enkrat tedensko

42,6 %

15-letnic vsaj 2 tedna žalostna ali obupana v zadnjih 12 mesecih

MLADI VSE POGOSTEJE IGRAJO IGRE NA SREČO

Zaradi vse pogostejše udeležbe otrok in mladostnikov v igrah na srečo, ki so jim dosegljive preko interneta in mobilnih naprav kadarkoli in kjerkoli, in s tem povezanih zdravstvenih in drugih tveganj, postaja v številnih državah sveta vse bolj pomembna tema na področju javnega zdravja.Raziskave kažejo, da vse več mladostnikov igra igre na srečo. V zadnjem desetletju so igre na srečo postale priljubljena oblika zabave in del običajnega načina druženja. S povečanjem razpoložljivosti iger na srečo se je povečalo število mladih, ki sodelujejo v igrah na srečo ter tudi takšnih, pri katerih so zaznane resne težave z igrami na srečo.

PREVALENCA MLADIH V IGRAH NA SREČO

S povečanjem razpoložljivosti iger na srečo se je povečalo število mladih, ki sodelujejo v igrah na srečo ter tudi takšnih, pri katerih so zaznane resne težave z igrami na srečo. Obsežen sistematični pregled raziskav prevalence adolescentov s težavami povezanimi z igrami na srečo je pokazal, da okrog 12 % mladih izpolnjuje merila za težave z igrami na srečo, ne glede na razlike med ocenjevalnimi instrumenti, omejitvami in časovnim okvirom v katerem je raziskava potekala.

PREJEMAJ NOVICE

Če želiš prejemati obvestila s področja odgovornega igralništva, izpolni podatke.